Programmet uppdateras löpande

Agenda

 • Anna Collin
  Anna Collin

09:00 IFI hälsar välkommen till Framtidens Agila IT-organisation

09:05 Konferensen inleds av dagens moderator Ola Källgården, regionansvarig förändringledare på New Minds

09:15 Agil transformation i verkligheten

 • Vad innebär det att vara en agil organisation?
 • Hur kan man konkret utvecklas mot en agil organisation?
 • Så tar man steget från agila arbetssätt för utveckling till en agil organisation?
 • Vilka utmaningar möter vi bortom teorin?

Lise Tormod, vd, Cordial

10.00- Kort paus

 • Daniel L Melin sektionschef, Sektionen för drift och teknikutveckling, Migrationsverket
 • Anna Surén sektionschef, Sektionen för tjänsteutveckling, Migrationsverket

10:05 Moderna och agila arbetssätt i en statlig myndighet – vägen mot kollektiv intelligens

 • Så identifierar vi utvecklingsvärdeströmmarna för att sedan sätta arbetssättet
 • Hur skapa autonomi och löskoppla så att respektive värdeström kan genomföra verksamhetsutveckling autonomt
 • Teknisk plattform som möjliggörare för en verksamhetsindelad arkitektur

Anna Surén, sektionschef, Sektionen för tjänsteutveckling och Daniel L Melin, sektionschef, Sektionen för drift och teknikutveckling, Migrationsverket

10:45 Förmiddagspaus

11:15 Att skapa högpresterande, självständiga och empowered teams som fungerar över tid

 • Self selection som metod för att bygga skapa självständiga team – så går det till i praktiken
 • Hur fungerar self selection över tid, vid rekrytering och förflyttning av medarbetare?
 • Vinster och utmaningar med att självständiga team som leder sitt eget arbete

Linn Keife, Engineering Manager, Avanza

12:00 - Lunch

13:00 Förändringsledning i en agil transformation

 • Behövs förändringsledning i en agil värld eller är ändringshantering inbyggt i agilt förhållningssätt?
 • Hur kan man få cheferna att delta, inte bara agera hejarklack?
 • Att dra åt samma håll – är det ens önskvärt?
 • Hur jobbar olika organisationer med förändringsledning som del av omställningen till ett agilt förhållningssätt?

Ola Källgården, regionansvarig förändringsledare, New Minds

13:45 - Kort paus

13:50 Från DevOps team till shared services teams – hur skapas värde med olika nivåer av agilitet?

 • Hur bäst jobba agilt i ett team med stort leverantörsberoende?
 • Hur får man ut värdet av agilt arbetssätt när fokus ligger på IT-Operations?
 • Måste leverantören vara med för att det ska fungera?

Andreas Glanberg, Head of I&T Product Development and Operations och Monika Natalia Jansson, Head of I&T Delivery Excellence, NCC

14:25 Eftermiddagspaus

14:55 TBA

15:40 TBA

16:20 Konferensen sammanfattas

16:30 - Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

13:45 - Kort paus

14:35 - Eftermiddagspaus

15:40 - Kort paus