Agenda

Agil transformation i verkligheten

 • Vad innebär det att vara en agil organisation?
 • Hur kan man konkret utvecklas mot en agil organisation?
 • Så tar man steget från agila arbetssätt för utveckling till en agil organisation?
 • Vilka utmaningar möter vi bortom teorin?

Lise Tormod, vd, Cordial

Förändringsledning i en agil transformation

 • Behövs förändringsledning i en agil värld eller är ändringshantering inbyggt i agilt förhållningssätt?
 • Hur kan man få cheferna att delta, inte bara agera hejarklack?
 • Att dra åt samma håll – är det ens önskvärt?
 • Hur jobbar olika organisationer med förändringsledning som del av omställningen till ett agilt förhållningssätt?

Ola Källgården, regionansvarig förändringsledare, New Minds

Att skapa högpresenterande, självständiga och empowered teams som fungerar över tid

 • Self selection som metod för att bygga skapa självständiga team – så går det till i praktiken
 • Hur fungerar self selection över tid, vid rekrytering och förflyttning av medarbetare?
 • Vinster och utmaningar med att självständiga team som leder sitt eget arbete

Linn Keife, Engineering Manager, Avanza

09:00 Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:00 Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:00 Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:00 Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:00 Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:00 Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:00 Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

IFI reserverar sig för programändringar

10:50 - Förmiddagspaus

10:00 - Kort paus

12:00 - Lunch

13:45 - Kort paus

14:35 - Eftermiddagspaus

15:40 - Kort paus

16:30 - Konferensen avslutas