Agenda

 • Anna Collin
  Anna Collin

09:00 IFI hälsar välkommen till Framtidens agila IT-organisation

Anna Collin, Director, IFI

09:05 Konferensen inleds av dagens moderator Ola Källgården, regionansvarig förändringledare på New Minds

09:10 Agila metoder för en framgångsrik digital transformation

 • Startpunkt med kartläggning av mognadsnivå, kompetenser och nuläge i organisationen för att skapa en hållbar plan
 • Skapa ett gemensamt språk och mindset för att öka förståelsen och ansvarstagandet för digitaliseringsresan
 • Hur använder man de agila verktygen på rätt sätt för att underlätta den digitala transformationen?

Yalda Hosseini, IT-chef, Boliden Smältverk

09:50 Anpassa din nivå av agilitet, process och governance till din organisations behov

 • En transformationsresa från outsourcad IT till insourcing och en ny, agil organisation?
 • När pendeln svänger tillbaka – hur hittar du rätt nivå av agilitet för ditt företag ?
 • Telenor Rhythm – ett ständigt förbättrat upplägg för kvartalsvis planering

Rickard Tauson, Head of Consumer IT, Telenor

10:30 - Förmiddagspaus

 • Sandra Brolin bitr avdelningschef, utveckling- och digitaliseringsavdelningen, Jordbruksverket

11:00 Arbetssätt med värdeflöde i fokus för en mer effektiv leverans

 • Så har kartläggning av värdeflöden sett ut i organisationen
 • Tvärfunktionella arbetssätt för att titta på mer än bara IT och fånga alla leverabler som hänger ihop och skapar värde
 • Iterativt arbetssätt – skapa en tydlig målbild för att kunna jobba mot målen i alla små beslut och vägval

Sandra Brolin, bitr avdelningschef, utveckling- och digitaliseringsavdelningen, Jordbruksverket

11:40 Agilitet, Data Science och tillämpad AI i energiomställningens centrum

 • Hur kan AI bidra till att klara Svenska kraftnäts utmaningar kopplade till energiomställningen?
 • Strategi, förmåga och organisering för agilitet
 • Från idé till lösning på en dag – ta del av ett konkret exempel

Pontus Wallin, Head of Data Analytics, Svenska Kraftnät

12:20 - Lunch

13:20 SAFe från ett DevOps-perspektiv – hur drar du nytta av ramverket utan att fastna i onödig komplexitet?

 • Hur anpassar du ramverket till din organisations egna förutsättningar med kultur och struktur
 • Fallgropar med SAFe och PI planning
 • Så använder du SAFe som en verktygslåda snarare än att omfamna hela ramverket

Fredrik Carleson, sektionschef och Lean Agile Leader, Skatteverket 

14:00 Att jobba agilt eller vara agil – erfarenheter från en förändringsresa

 • Att fusionera verksamheter som arbetar enligt SAFe, Spotifymodellen, Modern Agile Model och hitta ett nytt gemensamt arbetssätt
 • Förändringsresa och design av ett eget ramverk för att uppnå företagets målsättningar
 • Erfarenheter och insikter på vägen

Marika Skytte af Sätra, Head of Operational Excellence, Tele 2

14:40 - Eftermiddagspaus

Panelsamtal

15:10 Hur får vi rätt personer och kompetens på plats för att skapa en flexibel organisation?

 • Hur utvecklar vi befintlig personal och chefer när en ny sorts organisation kräver en ny sorts kompetens?
 • Vilken typ av kompetens behövs för att skapa en nyfiken, innovativ och flexibel organisation?
 • Kompetensförsörjning – locka rätt och ha rätt kompetens i relation till den satta strategin

Anders Sandström, förändringsledare, Pensionsmyndigheten
Lise Tormod, vd, Cordial
Marika Skytte af Sätra,
Head of Operational Excellence, Tele 2

15:40 Agilt i ett bredare perspektiv – hur skapa långsiktigt hållbara och adaptiva organisationer?

 • Hur designa och utveckla operativ modell som skapar förutsättningar för en adaptiv, flexibel och hållbar organisation?
 • Tillit och transparens – vilka är utmaningarna och vilka konsekvenser får de för styrmodellen?
 • Styrmodeller för effektivitet och engagemang

Lise Tormod, vd, Cordial 

16:25 Konferensen sammanfattas

16:30 - Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

14:30 Eftermiddagspaus

15:40 - Kort paus