itSMF är en ideell förening som ägs och drivs av våra medlemmar, helt utan vinstintressen. itSMF arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management. Vi jobbar även med att befrämja kontakter mellan våra medlemmar för erfarenhetsutbyte. Främst genom frukost- och/eller lunchmöten och konferenser.

itSMF bidrar till att du får del av det senaste inom område IT service Management och vår målsättning är att öka kunskapen och sprida erfarenhet om hur verksamheter kan effektivisera och sänka kostnaderna genom olika modeller, metoder och arbetssätt inom ITSM-området!

Klicka här för att läsa mer >