In
Posted

Pontus Wallin

Pontus Wallin har arbetat med tillämpad data science och kvantitativ analys för elmarknad och kraftsystem de senaste 9 åren. Han är chef för en enhet på Svenska kraftnät som utvecklar beslutsstöd [...]

In
Posted

Marika Skytte af Sätra

Marika ansvarar idag för att designa och implementera service & product development processen på Tele2 – också kallad way of working och ersätta de tidigare olika arbetssätten. Hon har [...]

In
Posted

Jessica Ternander

Jessica har jobbat 30 år i försäkringsbranschen, 25 år inom IT. Under åren har hon varit facklig aktiv på förbundsnivå, jobbat som handläggare, systemansvarig, testledare och kravanalytiker. [...]

In
Posted

Fredrik Carleson

Fredrik har tjugofem års erfarenhet inom IT-sektorn. Både inom den privata sektorn, FN och statliga myndigheter från Europa till Asien. Som sektionschef, Lean-Agil Leader och Business Owner har [...]

In
Posted

Sandra Brolin

Sandra har arbetat på Jordbruksverket sedan 2015 i olika roller som till exempel scrum master, projektledare och enhetschef. 2020 blev hon biträdande avdelningschef på utvecklings- och [...]

In
Posted

Rickard Tauson

Rickard är en erfaren och engagerad förändringsledare med en stark inriktning på att sätta människor i fokus. Under sina 15 år som ledare har Rickard framgångsrikt genomfört omfattande agila [...]

In
Posted

Yalda Hosseini

Yalda Hosseini är expert inom IT och digitalisering med lång erfarenhet av att leda komplexa digitala transformationsinitiativ genom agila arbetssätt. Hon har en magisterexamen i mekatronisk [...]

In
Posted

Martina Landén

Martina har en bakgrund som teammanager inom teknikutveckling på flera bolag i Göteborgsregionen. I den rollen har hon också drivit mycket förbättrings arbete och fått en bred erfarenhet av hur [...]

In
Posted

Amanda Colliander

Amanda Colliander har arbetat som ledare inom agila mjukvaruleveranser under mer än 15 år och är idag förändringsledare på Volvo Cars. Hon har erfarenhet att leda agil transformation i flera [...]

In
Posted

Jenny Björnholm

Jenny Björnholm arbetar som managementkonsult och har lång erfarenhet av förändringsledning, förvaltningsledning, verksamhetsutveckling, RPA, agil coach och teamledare. Hon brinner för att hjälpa [...]

page 1 of 3