Amanda CollianderChange leader och Team leader, Volvo Cars

    Amanda Colliander har arbetat som ledare inom agila mjukvaruleveranser under mer än 15 år och är idag förändringsledare på Volvo Cars. Hon har erfarenhet att leda agil transformation i flera företag både på team och ledarnivå – som lärare, coach, förändringsledare och mentor. Hennes arbete grundas i det agila manifestet men även med influenser från bland annat teamutvecklingsteorier och lean.