Anders Sandströmprocessarkitekt och SAFe-konsult, Tele2

    Anders har bland annat arbetat på Tele2 och tidigare Com Hem med processfrågor inom varierande domäner och i implementationer av SAFe inom tjänsteutveckling. Service Management har varit en aktiv del av arbetsinnehållet, bland annat genom en styrelsepost i föreningen itSMF Sweden. Han är civilingenjör inom Process och kvalitet från Luleå Teknika universitet.

    Tomas KarlssonThomas Brännlund