Ann-Marie OvinCIO, Advokatfirman Vinge

    Ann-Marie Ovin är CIO på Advokatfirman Vinge. Sedan 2012 ansvarar hon för digitalisering, IT och Knowledge Management och ingår i koncernledningen. Ann-Marie har gedigen erfarenhet av att driva verksamhets- och affärsutveckling i människointensiva och dynamiska sammanhang. Hon ser digitalisering och innovation som naturliga delar av ett bolags utveckling och har en helhetssyn på affär – människa – teknik.

    Lise TormodTomas Karlsson