Anna Surénsektionschef, Sektionen för tjänsteutveckling, Migrationsverket

    Anna arbetar som sektionschef på Migrationsverket. Huvuduppdraget för sektionen är att agera bryggan mellan IT och verksamhet genom att utveckla och förvalta enhetliga arbetssätt och digitala tjänster inom ramen för Migrationsverkets huvudprocesser.  I uppdraget ingår även att underhålla IT verksamhet och sammanhållen planering för verksamhetsnära systemutveckling. Anna har närmare 20 års erfarenhet av ledning och styrning inom statlig sektor med särskilt fokus på digital utveckling och transformation.