Daniel L Melinsektionschef, Sektionen för drift och teknikutveckling, Migrationsverket

    Daniel är sektionschef och IT-säkerhetschef på Migrationsverket där han ansvarar för plattformsutveckling, drift och infrastruktur. På myndigheten driver han bland annat förflyttning mot tvärfunktionella team och produktstyrning. Daniel har tidigare  erfarenheter av digital transformation och systemutveckling från finans och kraftindustrin.