Jenny Björnholmagil coach, teamleader och backlog owner, Saab

    Jenny Björnholm arbetar som managementkonsult och har lång erfarenhet av förändringsledning, förvaltningsledning, verksamhetsutveckling, RPA, agil coach och teamledare. Hon brinner för att hjälpa andra att själva upptäcka nyttan med att förändra sin verksamhet till att hitta effektivare och smartare sätt att lösa problem. Jenny är väldigt ödmjuk och lyhörd som person vilket gör att hon snabbt får människors förtroende och på så vis även kan få de mest skeptiska till att förstå varför vissa förändringar faktiskt är till det bättre.