Jessica TernanderGruppchef IT Försäkring, Skandia

    Jessica har jobbat 30 år i försäkringsbranschen, 25 år inom IT. Under åren har hon varit facklig aktiv på förbundsnivå, jobbat som handläggare, systemansvarig, testledare och kravanalytiker. Sedan 2006 har hon haft olika chefsroller där alla har inneburit mycket förändringsledning och coachning av medarbetare i förflyttning. Under hennes 17 år på Folksam var hon med och införde både PM3 (affärsmässig förvaltningsstyrning), ITIL och Lean/Agilt. Samtidigt som det agila införandet påbörjades också en större transformation av försäkringsverksamheten med byte av egenbyggda system till standardsystem. Sedan fyra år jobbar hon på Skandia och där man ar infört SAFe och nu även startat ett stort transformationsprojekt.

    Hennes största drivkrafter är att hjälpa affären att nå sina mål samt att få medarbetare att växa och kliva lite utanför sin comfort zone.

    Fredrik Carleson