Martina LandénTransformation Lead, Volvo Cars

    Martina har en bakgrund som teammanager inom teknikutveckling på flera bolag i Göteborgsregionen. I den rollen har hon också drivit mycket förbättrings arbete och fått en bred erfarenhet av hur man lyckas med att driva förändring inom en utvecklingsavdelning. Nu jobbar Martina med förändringar cross hela bolaget och är huvudansvarig för att driva transformationen att göra Volvo Cars till ett mjukvarudrivet bolag. Ett spännande uppdrag då Volvo Cars som bolag möter en helt ny framtid.