Thomas Brännlundverksamhetsarkitekt, Skandia

    Thomas har lång erfarenhet av förändringsarbete, effektiv utveckling, enterprise arkitektur och samverkan mellan verksamhet och IT. Han är certifierad affärsarkitekt med lång erfarenhet inom försäkring och finans. Thomas har haft olika ledande roller som linjechef, IT-chef, verksamhets-/lösningsarkitekt och projektledare.

    Anders SandströmOla Källgården