Tomas Karlssonsektionschef och Business Owner, Skatteverket

    Tomas har arbetat i 25 år i IT-branschen med olika roller från teknik till ledarskap. Idag är han sektionschef och Business Owner på Skatteverket. Han har tidigare varit IT-utvecklingschef på Kronofogden.

    Ann-Marie OvinAnders Sandström