Yalda HosseiniIT-chef, Boliden Smältverk

    Yalda Hosseini är expert inom IT och digitalisering med lång erfarenhet av att leda komplexa digitala transformationsinitiativ genom agila arbetssätt. Hon har en magisterexamen i mekatronisk teknik (Robotik) och en kandidatexamen i elektroteknik. Yalda har stor kunskap gällande att bygga organisatorisk förmåga genom kompetensutveckling och att identifiera kompetensgap.